logowanie

rejestracja

jak korzystać
  UBEZPIECZENIA SPORTOWE  
Kalkulacja składki – !!!!!!!!!!!LINK NIEAKTYWNY!!!!!!!!!!!
 
Ubezpieczyciel
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS – nr 0000009831
NIP: 526-025-10-49, Kapitał zakładowy: 86.352.300,00 zł, Kapitał opłacony: 86.352.300,00 zł
Ubezpieczenie NNW rowerzysty
Suma ubezpieczenia NNW więcej:
Długość okresu ubezpieczenia:
Zakres terytorialny ubezpieczenia:
Rozszerzenie ubezpieczenia
Ubezpieczenie OC rowerzysty więcej: TAK rezygnuję
Wybierz sumę ubezpieczenia OC rowerzysty:
Ubezpieczenie Casco roweru więcej: TAK rezygnuję
Czy wnioskowane ubezpieczenie będzie kontynuacją ubezpieczenia Casco roweru:
Możesz ubezpieczyć rower nie starszy niż 48 miesięcy od daty zakupu.
Podaj wiek roweru liczony w miesiącach od daty zakupu:
Podaj wartość roweru w dniu zakupu (w PLN):
Suma ubezpieczenia wynikająca z aktualnej wartości roweru:
Suma została pomniejszona o amortyzację (spadek wartości) związaną z wiekiem roweru.
Ubezpieczenie Bagażu więcej: TAK rezygnuję
Wybierz sumę ubezpieczenia Bagażu:
Płatność składki
Użyj [przelicz składkę], aby zobaczyć kwotę składki / raty do zapłaty.
Aby przejść dalej wybierz sposób płatności (zaznaczając przy wybranej kwocie).
jednorazowo
Jeżeli zmieniłeś parametry kalkulacji i chcesz zobaczyć właściwą składkę – użyj funkcji [przelicz składkę]. W celu prawidłowego obliczenia składki możesz być poproszony o uzupełnienie niektórych brakujących danych.
przelicz składkę