logowanie

rejestracja

jak korzystać
  UBEZPIECZENIA SPORTOWE  
Kalkulacja składki – Szlaki bez granic
 
Ubezpieczyciel
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS – nr 0000009831
NIP: 526-025-10-49, Kapitał zakładowy: 86.352.300,00 zł, Kapitał opłacony: 86.352.300,00 zł
Wnioskowany zakres ubezpieczenia
Standardowo ochroną ubezpieczenia objęte jest rekreacyjne uprawianie sportu. więcej
 
Czy ochroną mają zostać objęte sporty wysokiego ryzyka? więcej TAK NIE
Wybierz wariant ubezpieczenia:
Składnik ubezpieczenia Suma ubezpieczenia
NNW 30 000 PLN 50 000 PLN 80 000 PLN 100 000 PLN
OC 30 000 PLN 50 000 PLN 80 000 PLN 100 000 PLN
Koszty leczenia 30 000 PLN 50 000 PLN 80 000 PLN 100 000 PLN
Koszty poszukiwania i ratownictwa w przypadku zaginięcia 50 000 PLN 50 000 PLN 50 000 PLN 50 000 PLN
Koszty poszukiwania i ratownictwa ze względu na warunki pogodowe 50 000 PLN 50 000 PLN 50 000 PLN 50 000 PLN
Koszty poszukiwania i ratownictwa ze względu na warunki pogodowe lub awarię sprzętu 30 000 PLN 50 000 PLN 80 000 PLN 100 000 PLN
Koszty transportu do kraju 30 000 PLN 50 000 PLN 80 000 PLN 100 000 PLN
Assistance podstawowy TAK TAK TAK TAK
Wybierz długość okresu ubezpieczenia:
Zniżka dla ratowników GOPR lub członków Klubu zrzeszonego w PZA
Ubezpieczony jest ratownikiem GOPR lub członkiem Klubu zrzeszonego w PZA: TAK NIE
Wpisz kod Twojej Grupy GOPR lub Klubu PZA:
Kod rabatowy
Jeśli posiadasz, wpisz kod rabatowy:
Kod rabatowy (opcjonalnie)
Jeśli posiadasz, wpisz kod rabatowy lub kod agenta:
Płatność składki
Użyj [przelicz składkę], aby zobaczyć kwotę składki / raty do zapłaty.
Aby przejść dalej wybierz sposób płatności (zaznaczając przy wybranej kwocie).
jednorazowo w ciągu 10 dni od wystawienia polisy lub złożenia wniosku
Jeżeli zmieniłeś parametry kalkulacji i chcesz zobaczyć właściwą składkę – użyj funkcji PRZELICZ SKŁADKĘ.
W celu prawidłowego obliczenia składki możesz być poproszony o uzupełnienie niektórych brakujących danych.
przelicz składkę